Aanmelding

Je aanmelden kan op eigen initiatief of via een doorverwijzing (huisarts, specialist,…). Je kan mij zowel telefonisch als via mail contacteren om een afspraak te maken. Gelieve jouw hulpvraag kort te beschrijven en jouw contactgegevens te vermelden. Wanneer ik in gesprek ben, wordt er geen telefoon opgenomen, zodat het gesprek niet gestoord wordt. Je kan wel een bericht achterlaten waarna je zo spoedig mogelijk teruggebeld zal worden.


Intake

Tijdens een eerste verkennend gesprek sta ik samen met jou stil bij de aanmeldingsreden, bezorgdheden en eigen krachten. Het doel is om zicht te krijgen op jouw leefwereld en hulpvraag te verduidelijken. Tenslotte bekijken we samen of jouw vraag kan beantwoord worden. Zo niet, wordt er gericht doorverwezen.


Psychotherapie

Vanuit een integratieve visie zal ik op een creatieve manier elementen van verschillende therapievormen integreren (denken, voelen, gedrag, hechting, systemisch,...) en dit steeds met als doel om jou te helpen groeien. Ieder persoon is uniek. Het therapeutisch proces wordt dan ook afgestemd op jouw noden en tempo. Een behandeling is zo kort als het kan en langdurig indien dat nodig is.